Właściciel mediów, wydawca, producent i usługodawca

myWorld Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22
30-320 Kraków

Email: service.legia@cashback.net
https://cashback.legia.com/pl-le

Sp. z o.o. zarejestrowana pod nr KRS 0000317878 w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru SądowegoNIP: 954-26-57-008, REGON: 241056212, BDO 000318272
Wysokość kapitału: 200 000 PLN
Prezes Zarządu: Rafał Wojciech Pięta

Informacje zgodne z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym

Potwierdzenie powyższych informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio poprzez dostęp do elektronicznej bazy KRS na stronie internetowej www.ms.gov.pl w zakładce Wyszukiwarka KRS, skąd mogą Państwo samodzielnie pobrać również wydruk z systemu KRS.

» Prosimy przeczytać także Warunki korzystania z niniejszej strony.
Formy grzecznościowe i poprawność polityczna
Dla większej przejrzystości tekstów zrezygnowaliśmy z używania podwójnych form grzecznościowych, osobnych dla każdej z płci (jak np. klientki i klienci). Nie oznacza to jednakże ignorowania płci żeńskiej. Oczywiście zwracając się do Państwa zawsze mamy na myśli obie płci.
Organ rozstrzygający spory zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Mają Państwo prawo do sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt z nami. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych lub Państwa roszczenia dotyczące ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. Jeśli nie znajdą Państwo tutaj możliwego do przyjęcia rozwiązania, mogą złożyć skargę do organu nadzorczego. Odpowiedzialny za to jest organ ochrony danych w Austrii.

Inspektor ochrony danych osobowych
Peter Oskar Miller
Ungargasse 37
1030 Wiedeń
E-mail: data.protection@myworld.com

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Telefon: +43 1 521 52 25 69
E-post: dsb@dsb.gv.at
* The margin benefits are dependant on the products purchased and the Loyalty Merchant. All hereto information on this website is therefore without guarantee.